NFC-reader voor toegangssystemen

NFC-reader voor toegangssystemen

Vraag:
Voor een ondergrondse afvalcontainer met automatische vulmeting en IoT verbinding moet een NFC kaart reader worden ontwikkeld. Deze moet zowel een 13.56 mHz Mifare kaarten als Desfire EV2
kaarten uit kunnen lezen en ook een legacy type kaart. Er moet een Secure Access Module worden geïmplementeerd welke zorgt voor een extra beveiliging omdat er sprake is van kleine geldelijke
transacties.

Uitdaging:
De reader moet passen binnen de bestaande, compacte behuizing. De reader wordt vervolgens geplaatst in een aluminium frame geplaatst. Hierdoor gaat antennesignaal verloren. Ook moest de print
een SPI interface worden opgezet met een bestaande elektronica print van een andere leverancier. Verder moest de print geoptimaliseerd worden voor grote aantallen +/- 2000 per jaar.

Oplossing:
We hebben een custom RFID-antenne ontwikkeld voor de NFC-kaarten en het matching circuit aangepast op de situatie waarbinnen de reader gebruikt wordt. Dit is gedaan in overleg met NXP, die de chipset voor de NFC interface levert. Voor de SPI interface hebben we nauwe afstemming gehad met het collega elektronica-ontwikkelingsbedrijf. Met het oog op de grote aantallen hebben we gekozen voor goed verkrijgbare componenten met continuïteit.

Gebruikte technieken, tooling en componenten:

  • Eagle PCBA- ontwerpsoftware
  • PIC Microcontroller
  • Software architectuurontwerp
  • Firmware en applicatiesoftwareontwikkeling in C
  • Antenne ontwerp / berekeningen
  • Reference designs van NXP voor matching circuit en antenne
Subsysteem voor integratie met de bestaande modem-unit, direct een productieversie opgeleverd vanwege de beperkte complexiteit.
Industrie
2015