Innovatief weegsysteem voor kalveren

Innovatief weegsysteem voor kalveren

Vraag:
Voor een kalverbox moet een betrouwbaar weegsysteem worden ontwikkeld dat het gewichtsverloop van het kalf volgt. De data moet naar een platform worden gestuurd waar het in een dashboard te bekijken is. Er is soms geen stroomvoorziening voorhanden waardoor de kalverbox een tijd op een accu moet functioneren.

Uitdaging:
De prijs van standaard elektronische loadcells liggen hoog en er zijn er een behoorlijk aantal nodig. Verder is het zo dat de gehele box niet als weegsysteem kan worden gebruikt vanwege stro, voer en
uitwerpselen. Hierdoor ontstaat geen betrouwbare weging. Het gaat om veel data en deze is gefragmenteerd.

Oplossing:
De uitdaging met betrekking tot het wegen is opgelost door een opdeling in twee vlakken te maken: een zonder en een met weegcellen. Voor de weegcellen is gekozen voor een eenvoudige loadcell en deze is betrouwbaar gemaakt met de juiste filtertechnieken. De data worden met een energiezuinig modem naar het internet verstuurd. Voor de analyse van de data is machine learning (AI) toegepast. Hierdoor ontstaat een goede te volgen lijn in het dashboard.

Gebruikte technieken, tooling en componenten:

  • Firmware en applicatiesoftwareontwikkeling in Java
  • Embedded Linux softwareontwikkeling
  • Artificial Intelligence algoritmes
  • IoT platform
Ontwikkeling van concept tot eindproduct, software door opdrachtgever. Productiebegeleiding.
Industrie / Agrarische technologie
2018