Radiobaken voor dwaaldetectie van ouderen

Radiobaken voor dwaaldetectie van ouderen

Vraag:
Voor een dwaaldetectie systeem voor senioren moest een baken worden ontwikkeld dat werkt met een 125kHz zendertje. Deze worden door de senioren bij zich gedragen en met het systeem kan worden getraceerd waar in het gebouw iemand zich bevindt.

Uitdaging:
Dit project moest onder hoge druk worden uitgevoerd. Het project had vertraging opgelopen bij de voorgaande leverancier. In eerste instantie is gekeken naar een nieuwe ontwikkeling maar na samen de doorlooptijd te hebben bepaald bleek dit te lang duren. Ook moest een antenne worden ontwikkeld die goed matched met het circuit. Het geheel moest in een vrij compacte behuizing worden geplaatst waardoor fine tuning extra belangrijk was.

Oplossing:
We hebben door de tijdsdruk moeten terugvallen op een bestaand bouwblok van DynaTron. Er is hier om die reden gekozen voor het circuit van een bestaande 125kHz ontvanger. Deze print had zich al bewezen in het veld. De software is zo ver ontwikkeld dat deze in staat was de zenders te detecteren. De rest van de software is door de opdrachtgever ontwikkeld. Deze printen zijn aangepast en vervolgens in kleine aantallen geproduceerd.

Gebruikte technieken, tooling en componenten:

  • Eagle PCBA- ontwerpsoftware
  • Digital Signal Processing Units in combinatie met PIC Microcontroller
  • Firmware en applicatiesoftwareontwikkeling in C
  • Antenne ontwerp / berekeningen
Ontwikkeling van concept tot eindproduct, software door opdrachtgever. Productiebegeleiding.
Zorgtechnologie
2019