Sensor & IoT modules

  • Home

Navigatie-antenne voor AGV’s

Voor toepassing in een veeleisende omgeving is een robuuste navigatie-antenne ontwikkeld voor Automatisch Geleide Voertuigsystemen. Deze antenne detecteert een inductielus en/of RFID tags in de bodem. De antenne is gekoppeld met de aansturing / PLC van de voertuigjes.

NIRS sensor voor realtime nutriëntenanalyse

Met een Nabij InfraRood Spectroscopie (NIRS) sensor kan realtime de chemische samenstelling van een product worden bepaald. Hierdoor kunnen primaire processen beter worden gemonitord en worden bijgestuurd.

Industriële IoT Modules

Al vanaf 2009 zijn we betrokken bij projecten op het gebied van IoT (toen nog vaak telemetrie genoemd). Sinds die tijd hebben we een groot aantal industriële IoT modules ontwikkeld voor onder andere GPS tracking, uitlezen van sensoren en remote aansturen van motoren.