Kwaliteitsborging van producten en processen

Kwaliteitsborging van producten en processen

Gestructureerde processen en bewezen methodes en technieken

We zetten methodes en technieken in om de kwaliteit te valideren en te borgen en de ontwikkeling binnen budget en tijd te houden. Tijdens de ontwikkeling gebruiken we scrum maar ontlenen we ook elementen uit bijvoorbeeld het watervalmodel. Van invloed op de keuze voor een combinatie van methode en technieken, zijn de mate waarin de requirements duidelijk zijn of kunnen worden gemaakt, de complexiteit en de zwaarte van de gevraagde oplossing. De teams waarin we werken bestaan meestal uit tenminste een elektronica engineer en een embedded softwarespecialist en het project wordt altijd getrokken door een technisch projectmanager.

021L1958-bewerkt

Ontwikkeling met het oog op continuïteit en verkrijgbaarheid

Voor produceerbaarheid en verkrijgbaarheid van componenten besteden we bij elektronica ontwikkeling aandacht voor Design for Manufacturing, Design for Testing en de Lifecycle van het product. We onderhouden voor dit laatste nauwe contacten met distributiepartners en toeleveranciers.

Gefaseerd werken en testen

Bij projecten met meer onzekerheden en een sterker R&D karakter, zullen we vroeg in het traject prototypes ontwikkelen. Zo kunnen onderdelen vroeg in het traject worden gevalideerd. Hier maken we dan bijvoorbeeld gebruik van rapid prototyping, simulaties en evaluatie/ software development kits. Software testen we in de vroegere fasen van een ontwikkeling door unittests, systeem- en subsysteem tests uit te voeren. In de latere fasen wordt dit gedaan met acceptatietesten. We variëren hier met whitebox en blackbox tests.

Terugkoppeling met de opdrachtgever en spiegeling met keuringsinstanties

Gedurende de ontwikkeling van de elektronica, software en/of mechanica spiegelen we de voortgang veelal tweewekelijks (de duur van onze scrum sprints) met de opdrachtgever. De uitvoering ligt in handen van een multidisciplinair team met een projectmanager. Voor elektronicaschema’s en layout maken we altijd gebruik van twee- of drietraps peerreviews. Bij projecten waar er een duidelijke EMC-uitdaging ligt, door bijvoorbeeld veel componenten op een kleine ruimte, en bij hoogfrequente toepassingen, overleggen we het ontwerp ook met het keuringshuis.

Untitled-1

Gestructureerde processen en bewezen methodes en technieken

We zetten methodes en technieken in om de kwaliteit te valideren en te borgen en de ontwikkeling binnen budget en tijd te houden. Tijdens de ontwikkeling gebruiken we scrum maar ontlenen we ook elementen uit bijvoorbeeld het watervalmodel. Van invloed op de keuze voor een combinatie van methode en technieken, zijn de mate waarin de requirements duidelijk zijn of kunnen worden gemaakt, de complexiteit en de zwaarte van de gevraagde oplossing. De teams waarin we werken bestaan meestal uit tenminste een elektronica engineer en een embedded softwarespecialist en het project wordt altijd getrokken door een technisch projectmanager.

Ontwikkeling met het oog op continuïteit en verkrijgbaarheid

Voor produceerbaarheid en verkrijgbaarheid van componenten besteden we bij elektronica ontwikkeling aandacht voor Design for Manufacturing, Design for Testing en de Lifecycle van het product. We onderhouden voor dit laatste nauwe contacten met distributiepartners en toeleveranciers.

Gefaseerd werken en testen

Bij projecten met meer onzekerheden en een sterker R&D karakter, zullen we vroeg in het traject prototypes ontwikkelen. Zo kunnen onderdelen vroeg in het traject worden gevalideerd. Hier maken we dan bijvoorbeeld gebruik van rapid prototyping, simulaties en evaluatie/ software development kits. Software testen we in de vroegere fasen van een ontwikkeling door unittests, systeem- en subsysteem tests uit te voeren. In de latere fasen wordt dit gedaan met acceptatietesten. We variëren hier met whitebox en blackbox tests.

Terugkoppeling met de opdrachtgever en spiegeling met keuringsinstanties

Gedurende de ontwikkeling van de elektronica, software en/of mechanica spiegelen we de voortgang veelal tweewekelijks (de duur van onze scrum sprints) met de opdrachtgever. De uitvoering ligt in handen van een multidisciplinair team met een projectmanager. Voor elektronicaschema’s en layout maken we altijd gebruik van twee- of drietraps peerreviews. Bij projecten waar er een duidelijke EMC-uitdaging ligt, door bijvoorbeeld veel componenten op een kleine ruimte, en bij hoogfrequente toepassingen, overleggen we het ontwerp ook met het keuringshuis.

We gebruiken hiervoor onder andere:

Neem contact op voor een afspraak